Keltoi 1994-2017

venuseEncyklopedie pravěku

Brandýs nad Labem - ulice Zápská

V roce 2015 Před výstavbou nákupního centra Kaufland na podzim roku 2015 byl proveden záchranný archeologický výzkum - období neolitu, doby bronzové.

brandys hrob z doby uneticke kultury wNa ploše téměř 1 ha byl odhalen polykulturní sídelní areál, obsahující komponenty z období neolitu, doby bronzové a doby laténské. Z nejstaršího období byl v jihovýchodní části plochy zachycen dlouhý dům (cca 40m), dále několik sídlištních objektů, obsahující keramické nálezy náležící do kultury s vypíchanou keramikou.
Z doby bronzové, starší fáze únětické kultury, pochází několik sídlištních objektů, především kruhových jam. V jedné z jam byl nalezen kostrový pohřeb nedospělého muže, který měl ve své pohřební výbavě množství keramických nádob.
Významný nález představuje též smotek zlatého drátu, který se poměrně hojně vyskytuje ve starší fázi únětické kultury.

Autor: Mgr. Pavel Hušták, Pueblo, o.p.s.

Tagy: Neolit, Doba bronzová, Latén

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo