Občanské sdružení Oživená (pre)historie ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni a Západočeskou pobočkou České archeologické společnosti v ZOO a Botanické zahradě Plzeň realizují projekt Archeopark/Experimentální archeologie.

plzen dum 1wOživená (pre)historie o.s. v Pravěké osadě ZOO a BZ Plzeň
Lokace: Zoologická a botanická zahrada města Plzně | Plzeň město | Plzeňský kraj
Expozice: Archeopark/Experimentální archeologie
Téma expozice: Pravěk (paleolit – doba železná)
Občanské sdružení Oživená (pre)historie ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni a Západočeskou pobočkou České archeologické společnosti
Základní činnost:
Popularizace archeologie, rozvoj zájmu o kulturní a historické dědictví a jeho ochranu, experimentální archeologie

Aktivity:
Od roku 2011 členové Oživené (pre)historie usilují především o obnovu a rozšíření Pravěké osady v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Během návštěvnické sezóny zde probíhá každoročně osm „Dnů pravěkých technologií“. Během nich mohou nejen dětští návštěvníci nakouknout pod pokličku archeologického řemesla a vyzkoušet si práci archeologů, např. rekontrukce keramiky. Pro zvídavé objevitele starých časů jsou zde připraveny ukázky pravěkých technologií, výrobou keramiky počínaje, přes mletí obilí, textilní výrobu, až po štípanou industrii.
Kromě popularizační činnosti se sdružení věnuje rovněž experimentální archeologii. Do této oblasti spadá rekonstrukce svislého tkalcovského stavu nebo výroba a prezentace ucelené řady parohových, kamenných, bronzových a železných seker od neolitu po dobu laténskou.
O své činnosti informuje sdružení pravidelně na svých internetových stránkách a v tisku.
Bližší informace:
http://ozivenaprehistorie.cz/
http://www.zooplzen.cz/o-nas/praveka-osada/

Spojení:
Vlak: z hlavního nádraží tram. č. 1 nebo č. 2 (směr Skvrňany) do zastávky „Hlavní pošta“, přesun 5 min. pěšky na zastávku „Sady Pětatřicátníků“ tram. č. 4 (směr Košutka) zastávky „Zoologická zahrada“, 10 min. pěšky k horní bráně ZOO/BZ. Bus: z CAN (Centrální autobusové nádraží) tram. č. 2 zastávka CAN Skvrňanská (směr Světovar) do zastávky Sady Pětatřicátníků. Tram. č. 4 (směr Košutka) zastávky Zoologická zahrada.