Bacrie o.s. V rámci lidských dějin se snažíme ukázat 37 000 let bouřlivého vývoje. Začínáme příchodem moderního člověka (Homo sapiens sapiens) do Evropy a končíme počátkem raného středověku.

krivolik wPřibližné datování je (na našem území) 36 000 př. n. l. - 900 n. l. Jedná se o zlomové úseky dějin - kultura lovců mamutů, přechod k zemědělství (neolitická revoluce), počátek zpracování kovů i první etnika, která dokážeme již pojmenovat - Keltové, Germáni a Slované.

To všechno jsou věci, které by měly být v Křivolíku nejen k vidění, ale i k osahání a praktickému vyzkoušení. Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů.

Kde leží Osada Křivolík?
Osadu naleznet v blízkosti města Česká Třebová směrem k vesničce zvané Kozlov. Od vlakového nádraží je nejlepší jít po zelené turistické značce až k rozcestníku Uhrovy doly a poté se vydat po modré turistické značce směrem Kozlovský kopec. GPS souřadnice 49°53'17.4"N 16°25'5.7"E

Web: http://www.krivolik.cz