V pátek 6. července 2007 od 20 hodin v zasedací síni radnice v Kašperských Horách se uskuteční přednáška předních českých archeologů na téma Keltové na Šumavě Šumavský kulturní spolek, Muzeum Šumavy a Město Kašperské Hory Vás zvou na přednášku s promítáním

KELTOVÉ NA ŠUMAVĚ

Promluví přední a zasloužilí odborníci v oboru, archeologové:

PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. , autor obsáhlé Encyklopedie Keltů v Čechách a Čestný občan Kašperských Hor

PhDr. Miloslav Slabina, vědecký pracovník Národního muzea v Praze, vedoucí novodobých výzkumů na Obřím hradě

Shrnutí nejnovějších poznatků o pobytu keltského lidu na Šumavě na základě archeologických výzkumů – Keltové a zlato – za tajemstvím Sedla a Obřího hradu - poprvé bude veřejnosti představen objev zlatokopeckého sídliště Keltů na Šumavě u Železné Rudy!!!