Národní muzeum připravuje novou výstavu POKLADY KELTSKÝCH ŽEN - DOTEKY NAŠÍ MINULOSTI ve výstavním prostoru Národního muzea v Lobkovickém paláci na Pražském hradě od 2. srpna 2007 Prostory: Lobkovický palác - výstavní prostor Národního muzea v Lobkovickém paláci, Jiřská 3, Praha 1 ( v areálu Pražského hradu)

Mezinárodní výstava je výsledkem vědecké spolupráce Národního muzea s Musée de Bibracte z Francie a Archäologiepark Wederath-Belginum z Německa. Záměrem je společně seznámit širokou veřejnost s nejnovějšími závěry spolupráce archeologických pracovišť řady evropských zemí, obohacovaných spoluprací s přírodovědnými disciplínami za účelem poznání společenské struktury a zejména opomíjené otázky sociálního postavení žen v době železné v Evropě.
Proto jsou ve výstavním fondu zahrnuty i nálezy laténské kultury z dalších zemí – Rakouska, Švýcarska, Slovenska a Maďarska. Společně jsou tak nahrazovány tradiční představy, vycházející ze zkreslených historických zpráv a výsledky nových analýz tak mohou představit barvitý obraz životného cyklu, počínající narozením, dětským obdobím, řadou následných životních fází až po pohřeb, ale i účast žen v rituálních aktivitách, diplomacii či náboženství. Archeologické nálezy jsou kombinovány s písemnými prameny a antropologickým materiálem odrážejícím vliv každodenních aktivit na zdravotní stav a to vše na pozadí regionálních a chronologických nálezových situací. Vedle záměru představit výsledky spolupráce mezi různými odbornými pracovišti muzejního charakteru v Evropě je připravovaná výstava i konkrétním počinem v oblasti partnerských vztahů mezi Čechami, Burgundskem a Porýním-Falcí.