V Čelákovicích je od 30. června do 16. září 2007 otevřena výstava prezentující několaleté výzkumy germánského osídlení. Můžete si zde prohlédnout keramické předměty, šperky i nákresy nalezišť. Je zde i mnoho vzácností ze sbírek uložených v depozitáři Národního muzea, které nejsou běžně k vidění.