V rámci oslav 650. výročí první písemné zmínky o obci byla instalována výstavka s názvem: "Keltové a Staré Hradisko".

Vzhledem k zájmu o tuto expozici bylo dohodnuto s Muzeem Prostějovska a Moravským zemským muzeem, že výstava bude v obci déle, a to do konce srpna 2008. Scénář výstavy je z dílny PhDr. Jany Čižmářové a výstava doporučujeme za návštěvu.

Zajemci o prohlídku nechť se v dostatečném předstihu objednají u starosty obce (jen na objednání, tel.724861118).