Oppidum - latinský název pro město. Název je také používán i pro velká keltská sídliště, která vznikala v keltském světě ve 2. a 1. století př. Kr.

Oppidum se stalo nejen středisky vysoce rozvinuté řemeslné výroby a dálkového obchodu, ale také sídly správy kmenového území i centry náboženského kultu. Oppidum bylo budováno na vyvýšeném a obtížněji přístupném místě, často chráněné nepřístupnými svahy.
Opevnění bylo tvořeno pásy kamenných hradeb, valy a vstupními bránami.
Nejznámější oppida:
Bibracte, Francie rozloha 130 ha; Manching, Německo rozloha 380 ha;
Česko, Morava a Slezsko:
Závist 170 ha, Stradonice, Hrazany, Hradiště - České Lhotice, Třísov, Staré Hradisko, Hostýn.
K diskusi (ve výzkumu) možné další lokality jsou Vladař, Nevězice, Sedlo - Albrechtice, Věnec