Výstava OSLAVY KONCE ROKU V DOBÁCH DÁVNÝCH aneb „od bujarého veselí Slunovratu k poklidným svátkům od 30.11.2008 do 31.1.2009 v Regionálním muzeu v Litomyšli. Doprovodný program tvoří archeologické přednášky. Výstava nám dává možnost poznat způsob oslav konce roku jinak než jsme v současnosti zvyklí. Ukazuje nejen oslavy spojené v pravěku a raném středověku s koncem roku, tedy se Slunovratem, ale i tehdejší náboženské představy a projevy člověka, které postupně převrstvilo na našem území křesťanství s jeho tradičními svátky. Přesto můžeme některé prvky tzv. „pohanských zvyků“ nalézt ještě v oslavách masopustních. Výstava probíhá ve spolupráci s DDM v Litomyšli, skupinou experimentální archeologie Bacrie a Sebranice. Netradičně bude pojata i výzdoba interiéru muzea, vytvořená Střední školou zahradnickou v Litomyšli. Dekorace vzniknou z rostlin a plodů, rostoucích v daných obdobích.
Součástí výstavy bude v kontrastu s touto tématikou vystaven polychromovaný vyřezávaný betlém autorky Hany Vítové, zapůjčený z Muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem.

Vernisáž výstavy proběhne 29. listopadu v 16 hodin. Její součástí bude od 17:30 koncert skupiny Michala Hromka Consort (keltská hudba) v prostorách zámeckého pivovaru.

DOPROVODNÝ PROGRAM – adventní programy 30.11. 2008
prodejní výstava vazeb, dekorací a adventních věnců
Radka Andrlová – SAINPAULIA

7.12. 2008
ukázka jednotlivých řemesel v pravěku v režii DDM v Litomyšli, skupiny experimentální archeologie Bacrie a skupiny experimentální archeologie Sebranice

14.12. 2008
demonstrace techniky drátkování s paní Jindrou Kučerovou
možnost zakoupení výrobků, lze si donést vlastní předmět, který vám paní Kučerová ozdobí touto technikou

21. 12. 2008
ukázka starých řemesel – brašnářství, práce s kůží s panem Milošem Grimou

malování vánočních ozdob s paní Zdeňkou Šafránkovou možnost ozdobit si vlastní ozdobu

24. 12. 2008 od 14 hodin
Věneband - tradiční zpívání na muzejních schodech

DOPROVODNÝ PROGRAM – přednášky

30.11.2008 v 15 hodin
„Posvátné oběti keltským bohům v dubových hájích“ Náboženské představy v Laténské kultuře
přednáší Jan Horák, Slezská Univerzita v Opavě

7.12.2008 v 15 hodin
„O době, kdy se válečníci zavazovali medovinu splácet svou krví“ Kulty starých Germánů
přednáší Ondřej Šedo Ph.D., ARÚ AV ČR Brno

14.12.2008 v 15 hodin
„Rituální pojídání zemřelého k získání jeho schopností“ Náboženství v době bronzové a ve starší době železné
přednáší PhDr. Jiří Juchelka, ARÚ AV ČR, Brno, v.v.i. a SZM Opava

21.12.2008 v 15 hodin
„Život v době vlády boha Peruna aneb co nám Kosmas v kronice zatajil“ Slovanské mýty, bohové a jejich svatyně
přednáší Mgr. Jana Němcová, RML