Vše, co jste vždy chtěli vědět o sexu a báli jste se zeptat…
Výstava zkoumá dějiny sexuality a erotiky od nejranějších počátků lidstva až po nedávnou minulost. Pomocí mnoha atraktivních exponátů z celé Evropy ukazuje různorodost přístupů k sexualitě a erotice v průběhu staletí. Expozice je jednou se série tematických archeologických výstav pořádaných Drents muzeem v Holandsku. Byla již k vidění v několika evropských městech a při její instalaci v Brně bude obohacena o řadu artefaktů vztahujících se k prezentované problematice na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. K vidění tak bude na 250 předmětů, které návštěvníkům poskytnou nečekaně různorodý obrázek o lidské sexualitě, nikoliv však vulgárním nebo šokujícím způsobem. Odbornou kvalitu tohoto projektu garantuje tým 31 specialistů z 8 různých zemí. Téma vztahu muže a ženy v prehistorii a historii bylo též zpracováno ve sborníku a katalogu výstavy, který bude zájemcům k dispozici.Zajímavými exponáty v první části výstavy budou zajisté originály plastik Venuší, které sloužily jako symbol plodnosti u paleolitických lovců i neolitických zemědělců. Z dalších pravěkých nálezů může zaujmout například hrob muže se zlatou schránkou na penis z doby bronzové. Hojně zastoupeny budou předměty reprezentující antický svět, 17_smallproslulý svým hédonickým životním stylem jehož součástí bylo i oddávání se pohlavní rozkoši. Mezi exponáty původem ze starověkého Řecka a Říma budou patřit mimo jiné vázy s erotickými motivy, falické amulety či mince s vyobrazením řady sexuálních pozic. Překvapivě bohatě budou prezentovány i artefakty z domněle prudérního středověku. Nejmladší období dějin bude zastupovat například unikátní nejstarší dochovaný kondom na světě či pikantní stereo obrázky z 19. století. V závěru výstavy není opomenuta ani odvrácená strana sexuálních aktivit člověka, kterou představuje zejména hrozba pohlavně přenosných nemocí se všemi jejich následky. Pojetí výstavy je takové, aby se návštěvník nikdy nemusel cítit trapně či pohoršeně.

Expozice je obohacena audiovizuálními prezentacemi, rekonstrukcemi a dalšími prvky, které umožní nahlédnout do průběhu minulých věků, kdy se postupně střídaly vlny sexuální tolerance a zákazů. Výstavu doprovodí různorodý program pro širokou veřejnost, jako jsou odborné přednášky, komentované prohlídky, atd.

Muzeum města Brna a Drents Museum v Assen, Holandsko

východní křídlo a přízemí západního křídla hradu Špilberku

14. 11. 2008 – 15. 2. 2009

Otevřeno:
ST – NE 10- 17 hodin


Zdroj: http://www.spilberk.cz/?pg=zobraz&co=100-000-let-sexu-o-lasce-plodnosti-a-rozkosi