Výstava Hrajeme si na Kelty je netradiční výstavní expozice v Muzeu Benátky nad Jizerou zaměřená na život našich předků – Keltů.
Expozice: Muzeum Datování: Doba železná | Keltové
Lokace: Obec Benátky nad Jizerou | Okres Mladá Boleslav | Středočeský kraj

Výstava je rozdělena na části:
1. Vstupní - zde jsou umístěny základní informace o Keltech, ukázky "živých Keltů" - vybavených figurín se šperky, zbrojí a při práci. Najdete zde také i dva hroby Keltů, ukázku keltského prezervativu, výrobků z bronzu, železa a dalších materiálů.
2. Model obytného domu o velikosti 6 x 4 m (model ve skutečné velikosti), kde návštěvníci naleznou ukázku vybavení, např. pec na pečení chleba a vytápění, ohniště, postel, tkalcovský stav, apod. Byl vybrán nadzemní dům. Stěny jsou tvořeny proutěným výpletem, ukázkou výmazu jílem a rákosovými rohožemi (pro vytvoření celku - výmaz celého objektu by nebylo možné realizovat...) a střecha je rákosová.
3. Hrací místnost s modelem keltské svatyně, možností posedět na kládách, prohlédnout si krátký film o Keltech a vyzkoušet si vybraná řemesla - součástí expozice bude přibližně sedm činností, které si návštěvník bude moci vyzkoušet, např. mletí obilí, oblékání, sekání keltskou sekerou, tkaní na tkalcovském stavu, apod.
Pro návštěvníky výstavy je vydán doprovodný tisk – průvodce výstavou ve formátu 100 x 210 mm. Obsahem jsou informace o životě Keltů, zvycích, odkazu jejich dědictví pro současnost, soutěž, apod. Autorem textu je Václav Horák a PHDr. Jiří Waldhauser, CSc. odborný konzultant. Průvodce byl vydán díky grantu Ministerstva kultury ČR. Pro školní kolektivy zde bude připravena znalostní soutěž a možnost si vyzkoušet nabídnuté činnosti za doprovodu průvodce.
Dalším doprovodným tiskem je z vydavatelství Lidové noviny vydání knihy PHDr. Jiřího Waldhausera, CSc. Keltové v Pojizeří.
Další propagace:
www.benatky.cz/muzeum
www.muzeum-mb.cz
www.keltoi.cz

Výstava potrvá vždy od 1.května do 31.října
Partneři projektu:
Muzeum Mladoboleslavska – Muzeum Benátky nad Jizerou, KELTOI, občanské sdružení, Ministerstvo kultury ČR


Fotogalerie výstavy z roku 2002
Poznámka k fotografiím: jsou z první verze výstavy, exponáty brněnského muzea byly po prvním roce vráceny a nahrazeny jinými exponáty!

Muzeum najdete v zámku Benátky nad Jizerou, 2. patro

GPS: 50°17 26.71“N, 14°49 21.911“EV roce 2008 vydáno za finanční podpory Středočeského kraje