Expozice vás provede pravěkem od dob „lovců mamutů“ až po slovanské osídlení v raném středověku. Nezapomeňte také vstoupit do chaty, jaké si stavěli dávní Keltové, můžete tam i ulehnout na prosté lože s kožešinami.
Lokace: Město Kolín | Středočeský kraj
Expozice: Muzeum
Datování expozice: Pravěk | Doba kamenná | Lovci mamutů | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Keltové | Germáni | Doba římská | Slované | Středověk

Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku, Brandlova č.p. 35, Kolín

Muzeum pravěku se nachází vedle děkanského chrámu sv. Bartoloměje v jednopatrové renesanční budově vzniklé roku 1612 přestavbou gotické hřbitovní kaple sv. Jakuba Většího z roku 1401. Přestavbu provedl italský stavitel Jan Rudolf pro tzv. Novou farní školu. Roku 1793 byla budova rozšířena o východní křídlo a jako škola sloužila až do roku 1860. V roce 1913 byl objekt věnován městem pro muzejní účely a stal se tak prvním stálým sídlem kolínského muzea, od roku 1966 je cele věnován archeologii.
V roce 1966 v něm byla také pro VII. mezinárodní kongres věd prehistorických a protohistorických vybudována nová archeologická expozice. V roce 1998 proběhla její kompletní rekonstrukce - byla vytvořena zcela nová textová a obrazová část, vyměněno veškeré osvětlení a expozice doplněna dalšími exponáty, modely a rekonstrukcemi a také částí věnovanou aktuálnímu výzkumu hradiště Skalka u Velimi. Základem expozice je unikátní pravěká sbírka MUDr. Františka Dvořáka, lékaře z Červených Peček a kurátora archeologické sbírky v meziválečném období, který z kolínského muzea vybudoval uznávané mimopražské archeologické pracoviště dosahující v té době značné známosti i v zahraničí.
Expozice vás provede pravěkem od dob „lovců mamutů“ až po slovanské osídlení v raném středověku. Je doplněna novou částí o v současnosti nejrozsáhlejším českém pravěkém výzkumu hradiště Skalka u Velimi.
Hradiště patří do doby bronzové a jeho výzkum odhaluje postupně stopy dávné katastrofy, při které zaniklo. V přízemí nepřehlédněte známou zásobní nádobu z mladší doby kamenné - najdete na ní jedno z nejstarších znázornění lidské postavy. Svoji zručnost si můžete vyzkoušet na primitivním tkalcovském stavu. Období pozdní doby kamenné reprezentují nálezy z výšinného sídliště Okrouhlík u Českého Brodu s řadou importů.
Velkoplošná fotografie lužního lesa u Labe simuluje původní pravěké prostředí prvních zemědělců. Z doby bronzové upozorňujeme na trepanovanou lebku – doklad úspěšné operace, zoomorfní nádobku či nádobu ve tvaru boty, kamenné kadluby na výrobu bronzových předmětů a řadu dalších zajímavostí.. Dvořákův unikátní objev – tzv. „knížecích pohřbů na vozech z doby železné“ v Hradeníně představuje rekonstrukce jednoho z komorových hrobů s pohřbem a milodary. Originály hrobových nálezů - části vozů, malované nádoby a kovové předměty uvidíte ve vitrinách, unikátní jsou rekonstruovaná jha zdobená stovkami drobných kovových ozdob.
Nezapomeňte také vstoupit do chaty, jaké si stavěli dávní Keltové, můžete tam i ulehnout na prosté lože s kožešinami. Ve vitrinách uvidíte desítky keltských šperků a zbraní, evropského významu je železný depot zemědělského nářadí a závěs kotle potopený v Kolíně do bažin u Labe těsně před změnou letopočtu. Z doby římské si povšimněte alespoň soupravy kostěného rybářského náčiní a svazku bronzových klíčů. V expozici najdete i nezbytné „kostry“ doplněné pochopitelně tím, co jim bylo přiděleno na onen svět.
Nejznámějším nálezem z Kolína je však bezesporu legendární kolínský velmožský hrob z 9. století s velkolepou výbavou, kterou zde naleznete v kopiích, originály vlastní Národní muzeum v Praze.

Otevírací doba:
pondělí zavřeno
úterý – pátek /leden - červen/ 8.00 - 12.00 * 12.30 - 16.00
úterý – pátek /červenec - srpen/ 9.00 - 12.00 * 12.30 - 17.00
úterý – pátek /září - prosinec/ 8.00 - 12.00 * 12.30 - 16.00
sobota – neděle 9.00 - 15.00
každé první úterý v měsíci je do expozice i krátkodobých výstav vstup zdarma
telefon: 321 722 988

GPS: 50°1 36.014“N, 15°12 8.505“E

Fotogalerie:Starší doba kamenná – paleolitDoba bronzováStarší doba železnáDoba římskáMladší doba kamenná neolit, zásobní nádoba (Nová Ves u Kolína)Pozdní doba kamenná eneolit, džbánek kultury ŘivnáčskéDoba bronzová - kultovní nádobka (Kolínsko)Starší doba železná - komorový hrob bylanská kultury (Plaňany)Starší doba železná - koňské jho z komorového hrobu (Plaňany)Mladší doba železná - Keltové, bronzový šperk (Cerhýnky)

Zdroj: www.kolin.cz/muzeum

Vydáno za finanční podpory Středočeského kraje