Vršovci - rod známý od konce 10. století. Vedle Slavníkovců a Přemyslovců patřil mezi významné rody v české zemi.

O původu rodu toho zatím není mnoho známo, stejně tak o tom, jak se chovali, zda to byli vrazi či oběti. Z Kosmovy kroniky jsou známa jména: Božej, jeho syn Mutin, Nemoj, Čáč nebo Čéč, jeho syn Božej, Bořut, Česta a jeho syn Jan.
Ovládali území v oblasti Poohří a zřejmě i část Moravy. V roce 995 se údajně podíleli na vyvraždění Slavníkovců a získali za to Libici nad Cidlinou. Brzy se ale dostali také do konfliktu s Přemyslovci, kteří se je třikrát snažili zlikvidovat.
Dne 9. února 1003 pozval Vršovce kníže Boleslav II. Ryšavý na masopustní hostinu a tam je nechal pobít.
Roku 1014 proti nim vystoupil kníže Oldřich. Vršovci hledali spojence zejména u Piastovců v Polsku.
V Praze 28. října roku 1108 byla většina rodu vyvražděna z příkazu knížete Svatopluka kvůli údajné spolupráci s Poláky.
Zbytek rodu odešel do Polska a později získal zpět své pozice.