U obce Brůdek nedaleko od Kdyně v okrese Domažlice se 22.-23. srpna 1040 odehrála bitva mezi vojskem českého knížete Břetislava I. a římsko-německého panovníka Jindřicha III.

Tato bitva byla reakcí na tažení Břetislava III. do Polska v roce 1039, které Jindřich III. považoval za ohrožení svých zájmů. Říšské vojsko zde bylo poraženo. O rok později však při obléhání Prahy Břetislav I. kapituloval a byl nucen složit lenní hold a slib věrnosti.