Díky pomoci knížete Boleslava II. bylo v roce 973 zřízeno pražské biskupství.

Vzniku pražského biskupství dlouho bránil řezenský biskup Michal, jehož diecézi byly Čechy podřízeny. Podařilo se to po jeho smrti (zemřel 972). Nové biskupství, podřízené Mohuči, vzniklo zřejmě počátkem roku 973. Kníže Boleslav II. díky tomu získal přízvisko Pobožný. Prvním biskupem pražským byl Dětmar.