Roku 992(3) byly ustaveny Boleslavovy výsady - jedná se pravděpodobně o první zákonodárný pokus v českých zemích.

Zcela prvním dochovaným nařízením panovníka jsou patrně Výsady Boleslavovy, které byly určeny biskupu Vojtěchovi a dávaly mu pravomoc v manželských otázkách, stavět kostely a vybírat desátky.