Keltoi 1994-2017
  • Pravěk

0830 Vznik Velké Moravy

Kolem roku 830 vládl na Moravě kníže Mojmír I. Někdy v letech 833-836 vypudil Mojmír I. z Nitry tamního knížete Pribinu a připojil Nitransko k moravskému knížectví a tím vznikl staromoravský stát, jádro Velkomoravské říše.

V době vlády Mojmírovců se tento název nepoužíval. Názvem "hé megalé Moravia" bylo označeno panství knížete Svatopluka až v 10. století řeckým císařem Konstantinem II. Porfyrogennétos. Za Mojmírova vládnutí se používá termín "země Moravanů, panství Moravanů". Území říše obsahovalo dnešní Moravu, západní Slovensko, západní část Uher, Malopolsko, Slezsko a Čechy.

velka morava svatopluk1
Mapa Velkomoravské říše za svého největšího rozsahu za vlády Svatopluka I., zdroj: Štefanovičová, Tatiana (1989). Osudy starých Slovanov, Bratislava: Osveta

Tagy: Velká Morava

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo