Svatopluk - Panovník Velké Moravy. Za jeho vlády došlo k rozkvětu a expanzi moravského státu.

Toto období je považováno za vlastní dobu Velkomoravské říše.

Svatopluk je Rastislavův synovec. V roce 870 vydal svého strýce do rukou franského prince Karlomana. Na jaře roku 871 byl Svatopluk obviněn ze zrady na východofranském panovníkovi, zbaven vlády a uvězněn. Vlády se ve Velkomoravské říši ujala markrabata Vilém a Engelšalk. Když se však v létě 871 postavili Moravané proti cizí nadvládě, museli nakonec franští vládci povolat Svatopluka, jehož předtím zprostili nařčení ze zrady, do čela trestní výpravy. Svatopluk však po příchodu na Moravu lstí přešel k Moravanům a čele jejich oddílů zničil franské vojsko. V boji byli zabiti oba franští správci.
V dalších letech Svatopluk odrazil franské trestné výpravy, rozšířil území o Čechy, východní Slovensko, Panonii, Krakovsko a část Slezska. Vybudoval stát Slovanů ve střední Evropě nesoucí název Velká Morava.
Při bojích s Karlomanovým synem (levobočkem) Arnulfem, který se roku 887 stal východofranským králem, kníže Svatopluk roku 894 umírá.