V roce 845 bylo na sněmu v bavorském Řezně (Regensburg) pokřtěno 14 českých knížat (duces Boemanorum).