Patrně mezi léty 179 – 180 n.l., se usídlila jednotka římské armády na ulici Římské v Olomouci a vybudovala zde dočasný opevněný tábor. Popis lokality je zde.