Lokace: Okres: Mělník, Středočeský kraj,mezolit, eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové,doba římská Slované