Lokace: Okres: Praha-východ, Středočeský kraj,eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové,doba římská