Lokace: Okres: Olomouc, Olomoucký kraj
Období: Keltové, Slované

 Nemilany - Velitelský mečík

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15