Lokace: Okres: Prostějov, Olomoucký kraj,neolit, eneolit Keltové,doba římská

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15