Lokace: Okres: Plzeň, Plzeňský kraj,paleolit, neolit, eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové,doba římská Slované

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15