Lokace: Lhota, Dolní Břežany Okres: Praha-západ, Středočeský kraj,eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové,doba římská