Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 59 výsledků.

  Muzeum Kolín

  ... s kožešinami. Lokace: Město Kolín | Středočeský kraj Expozice: Muzeum Datování expozice: Pravěk | Doba kamenná | Lovci mamutů | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Keltové | Germáni | Doba ...

  S Kudrnou za Kelty v roce 2008

  ... V údolí řeky Boyne na nás dýchne doba kamenná,v Monasterboice uvidíme jedinečné keltské kříže a rozhlédneme se z Hill of Tara – legendami opředeného sídla irských velekrálů.8. - 10. Cestou na západ okusíme ...

  Eneolit

  = pozní doba kamenná - jedná se o časové období mezi 4 400/4 000 až 2 200/2 000 let před Kr. V eneolitu došlo k nástupu nových hospodářských vymožeností. Typickými rysy eneolitu jsou: 1) rozšíření ...

  Neolit

  Mladší doba kamenná - z řečtiny neos=nový, mladý; lithos=kámen - období nástupu zemědělské civilizace. Počátky zemědělství a zásadně měnící se dosavadní lovecko-sběračský způsob života a obživy. Je ...

  Žatec - archeologové odkryli pohřební stavbu z doby kamenné

  ... (mladší doba kamenná - 5. tisíciletí př.n.l.). Jáma, která původně sloužila k dobývání jemné hlíny (tzv. spraše) měla značnou hloubku a obsahovala kromě střepů nádob také štípané kamenné nástroje a zlomky ...

  Naučná stezka Dolní Věstonice - Pavlov

  ... návštěvníkům slavná archeologická naleziště. Lokace: Obec: Dolní Věstonice | Okres: Břeclav | Jihomoravský kraj Expozice: Naučná stezka Datování: Pravěk | Doba kamenná | Lovci mamutů Právě v těchto ...

  Hradiště Vysoký vrch

  ...  Doba bronzová | Halštat Vysoký vrch je pravděpodobně hradištěm z mladší doby bronzové. Je na rozšířené ploše táhlého hřbetu který neobvykle strmě vystupuje z okolního lesa poblíž obce Poteplí (údolí ...

  Hradiště Vysoký vrch

  ... z Prahy ho vidíte vlevo v dáli vyčnívat jako ostrov z moře křivoklátských hvozdů... Lokace: Obec: Malé Kyšice | Okres: Kladno | Středočeský kraj, | Region Křivoklátsko Expozice: Hradiště Datování: Doba ...

  Nejstarší jeskynní kresba v ČR je v Býčí skále

  ... Tedy z období okolo 3200 let před naším letopočtem. Lokalizace : Okres: Blansko | Jihomoravský kraj,Doba kamenná Kresba připomíná mřížku. "Zda jde o nějaký rituální obrazec nebo část větší kresby, to ...

  Časová osa

  Časová osa osídlení na území Boiohaemum. Detaily k jednotlivým událostem najdete také v Kronice českých zemí Paleolit - Starší doba kamenná od 500 tisíc - starý paleolit (první lidé v Čechách) ...

  Keltové - struktura encyklopedie

  Osnova encyklopedie 1 Keltové Lexikon Keltové 1.1 Do jaké doby se vydáváme - doba železná 1.1 Proč Keltové? 1.1 Púchovská kultura  1.1.1 Časová osa Keltů  1.1.1 Období halštatské  1.1.2 Doba laténská ...

  Lexikon Archeologie

  ... výrobky, oběti Dolmen - megalitické památky z kamenných bloků postavených na výšku s vytvořenou komorou, mladší doba kamenná Domestikace - zdomácnění, ochočení zvířat Drasadlo - paleolitický kamenný ...

  Nabídka spolupráce

  S y l v a n a - prožitkový archeopark - doba kamenná, doba bronzová, doba železná, Keltové, Germáni, Slované, experimenty Dobrý den, dovolujeme si Vás nakrátko vyrušit z vaší práce a oslovit Vás s nabídkou, ...

  Hradsko, Hradiště a jeho osídlení

  Hradsko, opevněné sídliště z mladší a pozdní doby bronzové a raně středověké hradiště. Lokalizace : Okres: Mělník | Středočeský kraj,Doba kamenná | Doba bronzová | Slované HRADSKO PEVNOST NAD KOKOŘÍNSKÝM ...

  Závist - Oppidum

  ... 75,331- 444. Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1988: Stavební podoba akropole na hradišti Závist v pozdní době halštatské a časné době laténské, Archeologické rozhledy 40, 524-562. Motyková, K. - Drda, ...

  Oppidum Závist

  ... 75,331- 444. Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1988: Stavební podoba akropole na hradišti Závist v pozdní době halštatské a časné době laténské, Archeologické rozhledy 40, 524-562. Motyková, K. - Drda, ...

  Sardinie

  ... komplexy byly budovány v několika podobách, napovídajících svými názvy, kolika vedlejšími věžemi (nazývejme je baštami) byla obklopena hlavní věž - takzvané bilobati se dvěma baštami, trilobati se třemi, ...

  Tro Breiz - Bretaňská pouť 2

  ... (1 z nich ležící); patrně torzo původní delší řady, ze které zbyly právě tyto „poďobané dámy“. Celou lokalitu uzavírají Alignments du Moulin – 2 kamenné řady z různých druhů kamene; s místem někdejšího ...

  Muzejní noc Mělník (2014-05-16)

  Muzejní noc Mělník Letošní Muzejní noc Vás přenese do pravěku a nabídne komentované prohlídky výstavy „Doba kamenná,“ zážitkové programy nazvané „Pod převisem,“ pravěkou kamennou dílničku a čtvrthodinky ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo