Keltoi 1994-2017

germ Encyklopedie Germánů a doby římské

Markomanské války v letech 166-180

V letech 166-180 došlo k velkým střetům germánského obyvatelstva s Římany, známým jako Markománské války.

Klid po předchozích bitvách byl narušen v roce 166, kdy odhadem 6000 bojovníků z kmenů Langobardů a Obiů vyrazilo z dolního Polabí, prošlo územím Markomanů a Kvádů a patrně při ústí Moravy proniklo do římské Panonie (dnešní Maďarsko), čímž byly zahájeny tzv. markomanské války. Ty byly ukončeny po dlouhých dvacetičtyřech letech v roce 180 tzv. Kommonovým mírem.

Fáze válek:
1. fáze 166 – pronikání Markomanů, Kvádů, Langobardů, Sarmatů… směrem k římské říši (172 pronikli až do Itálie)
2. fáze 172 – 175 – Expedicio Germanica prima (Římanům se podařilo zadržet pronikající Germány a uzavřít novou klientskou smlouvu. Germáni vyklidili pás podél Dunaje a nebránili stavbě limitu)
3. fáze 177 – 180 – Expedicio Germanica secunda (Římané pronikli daleko do země Kvádů, ale r.180 zemřel císař Marcus Aurelius a jeho syn Commodus uzavřel s Germány mír a stáhl se.)

Markomanské války představovaly sérii válek, které proběhly v době vlády římského císaře Marka Aurelia mezi lety 166 až 180, kdy ze severu vpadly do římské říše početné kmeny Sarmatů, po nichž následovali germánští Markomani a Kvádové. Těmto kmenům se podařilo rozprášit římské legie v provincii Pannonia (dnešní Maďarsko), vtrhly až do severní Itálie a oblehly město Aquileia. Marcus Aurelius je zahnal zpět za Dunaj a v roce 172 zahájil mohutnou ofenzívu (expeditio Germanica prima). U Carnunta v severozápadní části provincie Pannonia (dnešní Rakousko) postavil pontonový most přes Dunaj a zahájil trestnou výpravu proti Germánům. Tato výprava pronikla hluboko do jejich území. Ve velké bitvě se Římanům podařilo porazit početnou převahu Sarmatů a Kvádů a roku 175 s nimi uzavřeli mírovou smlouvu, která vnutila Germánům těžké podmínky.
O dva roky později konflikt propukl znovu a Římané Germány znovu porazili (expeditio Germanica secunda). Na původně germánském území zůstala okupační armáda o síle 40 000 mužů a dokonce se uvažovalo o vzniku nových dvou provincií Marcomannia a Sarmatia na území dnešní České republiky a Slovenska. Císař Marcus Aurelius ale roku 180 zemřel a jeho nástupce, syn Commodus, boje ukončil a uzavřel s germánskými kmeny mírovou smlouvu, která dočasně omezila samostatnost jednotlivých kmenů.

Mnoho podrobností najdete na stránkách Wikipedie

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo