Pokud má být nějaký předmět označen jako typicky keltský artefakt, je to jednoznačně nákrčník - kruh nošený na krku a různým způsobem zdobený, je spjat především se starším laténským obdobím a nejkrásnější exempláře, zhusta i z drahých kovů, pocházejí z porýnských knížecích mohyl.

I když nenacházíme na našem území skvostné nálezy jako je např zlatý nákrčník z mohyly u Waldalgesheimu či zlatý nákrčník s vřetenovitými závěsky z Glaubergu, přece zde můžeme najít široké spektrum typů od jednoduchých kruhů se zapínáním na očko a háček (v jednom případě nákrčníku z Borotic ozdobeného skleněnými perlami) přes nákrčníky s pečetítkovitými konci až k exemplářům s bohatou plastickou výzdobou na koncích. Třebaže je nákrčník označován jako předmět pro Kelty příznačný, nelze říci, že by byl běžným šperkem. Z několika stovek hrobů, z Moravy známých, jich pochází 28 a je třeba předpokládat, že jejich nositeli byly osoby - a to povýtce ženy - nějakým způsobem významné.

(Zdroj: Čižmářová, J.: Keltové na Moravě)