Sídliště (sídla) nehrazená rozdělujeme podle velikosti

sídliště velká - se 2-9(?) usedlostmi - dvorci, nazývaná vesnice (možná Ceasarovými vici) - plocha řádově několika hektarů, shlukově uspořádaný půdorys s pravděpodobným volným prostorem.
Zástavba: nadzemní kůlové, hrázděné a srubové domy, menší kůlové stavby (seníky, špejchary), polozemnice, přestřešené pece, zahloubené zásobnice na obilí, výrobní objekty a pyrotechnická zařízení, studny, hliníky. Je pravděpodobné lehké oplocení z proutí a kolíků. V okolí políčka a pastviny.

sídliště malá - s jednou usedlostí, ale pravděpodobně s několika málo domácnostmi, nazývaná dvorce, plocha řádově desetin hektaru.
Zástavba: zahloubené i nadzemní objekty (viz sídliště velké).

sídliště dočasná? - plocha několika arů, absence nebo vyjímečný výskyt zahloubených objektů

polohy do cca 500 m n. m.
rovinaté polohy, terasy
do cca 300 m od zdroje vody
příhodné půdní podmínky

osada w

Příklady: Hostomice, Předměřice n. L., Dobev, Praha-Hloubětín, atd.

Radovesice (podle Waldhausera et al 1993) 5 ha, 492 obj. (polozemnice, nadzem. stavby, pece, zásobní jámy, hliníky)

radovesice situace w

Tuněchody

22 areal 2 w