Nenáročně opevněná, většinou jen palisádou, jednoduchý vchod

Panský dvůr (Herrenhof):

mimořádné aktivity, půdorys blízký čtverci, žlab po palisádě, plocha řádově okolo 2000 čtverečních metrů;
specifická zástavba nadzemních kůlových domů i polozemnic, výhradně 6.-5. století př. n. l., výjimečně také na akropoli opevnění.

Palisádové opevnění:

na strategicky exponovaných polohách, např. ostrožně, ohrazení kopíruje nepravidelný terén, plocha řádově okolo hektaru, stopy bežného osídlení.