Největší výčet plodin z doby laténské pochází z výzkumu oppida Závist.

V době laténské se pěstovaly tyto plodiny:
pšenice dvouzrka
pšenice obecná
pšenice jednozrnka
pšenice špalda
ječmen obecný
žito obecné
oves setý
proso obecné
hrách setý
čočka jedlá
bobo obecný
hrachor setý
vikev setá
mák
len setý
konopí

Fotogalerie:

Plodiny
Plodiny