Pro chov domácích zvířat je zapotřebí dostatečné množství krmiva, především seno nebo pastva. Zřizování luk je spojováno s používáním kos, které dokládají nálezy upínacích kroužků a jedná se o nový model obživy v době laténské.

Chován je především hovězí dobytek, prasata, ovce a kozy. Počet kusů v jednotlivých komunitách je odhadován na jednotlivé kusy. Kromě chovu na maso a mléko byl hovězí dobytek využíván také k tahu.
Další zvířata jsou koně, pes, kur domácí, husa. Kůň byl velikosti do 145 cm v kohoutku, objevují se však i vyšší jedinci.

Krmení:
léto - lesní pastva, pastva na přílohu
zima - letnina, seno (kosy od LT A)
Poprvé pěstována vojtěška (Medlovice)

Produkty:
Mléko: krávy, ovce, kozy - výroba sýrů - cedníky
Maso: dobytek, ovce, kozy, prase, kůň, pes, drůbež
Vlna: ovce - tkaniny - přesleny, nůžky
Kosti: vše - artefakty
Hnůj: ovce, skot - udržování polí

Služby:
Jízda: koně - postroje, ostruhy, písemné prameny
Orba: dobytek - orební nářadí, etnografie
Tah: dobytek, kůň, pes - součásti vozů
Oběti: vše - kosti ve svatyních, písemné prameny

Fotogalerie:

chov
chov
ohrada
ohrada
Cedník
Cedník
Výrobky z kostí
Výrobky z kostí
Nález kostí
Nález kostí
Ozdoba
Ozdoba