Povrchová těžba železné rudy se v Česku předpokládá v blízkosti nalezených zařízení pro hutnění železa.

Jako možné lokality sběru rud se uvažuje o místech kolem Chebu, Mariánských Lázní, Tachovsku, Železné rudy, Českého Krumlova, Rakovnicka, Berounska, v Železných horách, Krušné hory a další. Příkladem, jak Keltové kopali železnou rudu, je nález v Bavorsku (Kelheim). Byly zde nalezeny ploché kutací jámy až o stech m2. Jámy jsou hluboké 1-3 metry, vyházená hlušina kolem vytváří malé pahorky až do výšky 3 metrů.