Natěžená ruda procházela ještě úpravami různého druhu.

Jedná se především o obohacení rudy, mechanické odloučení od hlušiny a drcení na menší kousky. Tyto úpravy se prováděli v blízkosti těžby z důvodu vysokých nároků na dopravu (velká váha rudy). Vytěžený materiál se drtil na kousky velikosti ořechu palicemi a kladivy. Obohacení rudy se provádělo pražením, tj. zahříváním suroviny za dokonalého přístupu vzduchu.