Keltové byli zruční řemeslníci - jaké k tomu používali nástroje a nářadí?

Mnohé víme, ale hodně zůstane již nepoznáno... Kovářstvím je myšleno zpracování železa – práce s polotovarem a výroba žádaného výrobku. Kovářství je v době Keltů považováno za nejdůležitější řemeslo. Kovářské výrobky se staly nedílnou součástí denního života a práce a došlo k velkému rozšíření použití při zemědělství (radlice, kosy, srpy, lopaty, rýče), dále při zpracování dřeva (mýcení lesů, tesařství, truhlářství a kolářství) se užívaly sekery, kladiva, pořízy, klíny, dláta. Pro keltské bojovníky se vyráběly meče s pochvami z plechu, kopí, štíty a mnoho dalších výrobků a nástrojů.