Mezi pomůcky patřily:

Pražící jámy
Pražící jámy sloužily k obohacení železné rudy a odloučení nečistot (hlušiny). Nález: Mšecké Žehrovice, objekt 27/85: oválná vanovitá jáma 206 x 78 cm o hloubce 30 cm

Metalurgické pece
Pecí rozumíme speciálně postavenou stavbu určenou k redukci rudy. Jedná se o dutý válcovitý, kónický nebo kopulovitý uzavřený prostor. Plášť je modelovaný z jílu, vnitřní stěna bývá opatřena izolační vrstvou ze žárovzdorné hlinky. Pec se skládá z kychty, šachty, dyzny, nístěje. Kychta je ústí komínu nebo šachty, kudy vycházejí z pece kouř, vodní páry a redukční plyny. Šachta je prostor do kterého se dává vsázka – ruda a palivo. Na spodku šachty je nístěj, kde se shromažďuje vytavený materiál – houba obsahující strusku a železo. Dyznou do pece byl vháněn vzduch pomocí měchů – dmychacích zařízení. Železná houba se vytahuje z pece kleštěmi. V peci se topilo dřevěným uhlím. Po roztavení se v peci vytvořila houba, která se dále zpracovávala ve výhních.

Vyhřívací výhně
Výhně jsou jednoduchá zařízení sloužící k tepelnému zpracování houby. Jedná se o mělké prohlubně v zemi, které měli tvar nálevkovitý, kotlovitý, mísovitý nebo vanovitý. Říká se jim také vyhřívačky, kde se žhavila vytavená železná lupa, aby mohla být kováním svařena a připravena k dalšímu použití. Nález: Mšecké Žehrovice, objekt 11/86: mísovitá mělká okrouhlá jáma o velikosti 130 x 120 x 23 cm.

Hutnické nářadí
Jedná se např. o lupové kleště, sochory, páčidla a výhňové lopatky, sekáče a těžká lupová kladiva.

Výrobní nástroje
Dyzny (dyznové cihly) byly dlouhé 10 až 15 cm, uprostřed otvor o průměru 2 až 3 cm. Dyznou do pece byl vháněn vzduch pomocí měchů – dmychacích zařízení.
Nákončí měchů
Měchy - dmychací zařízení

Železná struska
Železná struska je odpad, který se nachází u hutí a kováren (kysličník železa s roztavenou hlušinou).

Text a foto: V. Horák, Mgr. L. Přibyl
Literatura:
Pleiner, R.: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích
Venclová, N.: Výroba a sídla v době laténské Projekt Loděnice

Fotogalerie:

Hutnictví
Hutnictví
Výheň
Výheň
Kovárna
Kovárna
Nálezy
Nálezy
006213
006213
Nářadí
Nářadí
Kladivo
Kladivo
Kladivo
Kladivo
Výhňová lopatka
Výhňová lopatka
Kladivo
Kladivo
Kladivo
Kladivo
Kladivo
Kladivo
Rydlo
Rydlo
Rydlo
Rydlo
Dláto
Dláto
Mapa Čechy
Mapa Čechy
Kovárna
Kovárna
Kovárna
Kovárna
009_412_1
009_412_1
Výheň
Výheň
Výheň
Výheň
Pece
Pece
Kovárna
Kovárna
Pece
Pece
Hutnice
Hutnice
Hutnice
Hutnice
Dyzny
Dyzny
Dyzny
Dyzny
033-1
033-1
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Pražící jáma
Pražící jáma
Vyhřívací výhně
Vyhřívací výhně
Kovárna
Kovárna
Kovárna
Kovárna
044_153
044_153
044_160
044_160
044_160_1
044_160_1
044_160_2
044_160_2
044_160_3
044_160_3
044_160_4
044_160_4
044_160_5
044_160_5
044_160_6
044_160_6
044_160_7
044_160_7
044_161
044_161
044_167-1
044_167-1
044_167
044_167
044_167_1
044_167_1
044_167_2
044_167_2
046_181_2-1
046_181_2-1
Nářadí
Nářadí
047_016-1
047_016-1
047_017-1
047_017-1
047_026-1
047_026-1
049_099-1
049_099-1
049_102-1
049_102-1
050_103-1
050_103-1
050_110-1
050_110-1
050_147-1
050_147-1
056_077-1
056_077-1
056_150-1
056_150-1
Kovárna
Kovárna
076_13_1
076_13_1
082_309-1
082_309-1
134-008
134-008
253_IMG_1093
253_IMG_1093
253_IMG_1094
253_IMG_1094
253_IMG_1095
253_IMG_1095
253_IMG_1098
253_IMG_1098
257_14A
257_14A
257_23A
257_23A
265_02930005
265_02930005
265_02930009
265_02930009
265_02930010
265_02930010
269_P1060391
269_P1060391
269_P1060392
269_P1060392
DSC00392
DSC00392
DSC01364
DSC01364
DSC01365
DSC01365
DSC01366
DSC01366
DSC01367
DSC01367
DSC01368
DSC01368
DSC01369
DSC01369
DSC01373
DSC01373
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Lupa
Lupa
Lupa
Lupa
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Experimentální tavba
Experimentální tavba
P1040832
P1040832
P1040836
P1040836
P1040852
P1040852
P1040853
P1040853
P1040901
P1040901
P1060436
P1060436
P1060477
P1060477
P1060571
P1060571
Lupa
Lupa