Kovárna byla založena v lehce sníženém terénu po sesedlých komorách z dřívější zástavby při hlavní cestě dvorce. Zjevně to bylo kvůli dovozu paliva a surovin.

Lehce zahloubenou konstrukci šesti kůlové stavby pravděpodobně chránila pultová, proti severu sklopená střecha. Základní vybavení se skládalo ze stanoviště kováře s kamennou kovadlinou a z velké vanovité výhně s ochrannou zídkou. Nabílená hliněná deska vedle ní měla patrně význam oltáříku. Vedle přístřešku se nacházela druhá otevřená výheň.
Plán výzkumu a rekonstrukce kovárny na akropoli Závist ve 2.-1. století.
Legenda:
1 pec, 2 ochranná zídka, 3 výheň, 4 hliněný oltářík, 5 pracovní místo kováře, 6 základ kůlové konstrukce, 8 dislokovaná kamenná kovadlina.
Literatura:
Drda, P. - Rybová, A.: Model vývoje velmožského dvorce 2.-1. století před Kristem

Fotogalerie:

Kovárna
Kovárna
Kovárna
Kovárna
009_412_1
009_412_1
Výheň
Výheň
Výheň
Výheň
Pece
Pece
Kovárna
Kovárna
Pece
Pece
Hutnice
Hutnice
Hutnice
Hutnice