Jantar je mineralizovaná pryskyřice třetihorních jehličnanů stará kolem 50 milionů let. Nejběžnější barva jantaru je zlatavě žlutá a v laténu se jednalo o oblíbený materiál dovážený z oblasti Baltu. Jantar taje při 287 °C a je hořlavý.

jantar wNejčetnější v 6.-5. a potom ve 2. a počátkem 1. století př. n. l. - zastupují korále různých tvarů včetně rozřaďovacích, dále závěsky a dekorativní vložky do kovových předmětů, například lučíků spon a zápon. Tyto předměty odrážely potřeby společenské elity, a proto se nejčastěji dostávaly do výbav i těch "nejbohatších" hrobů (Hradište u Písku 1) nebo na opevněná sídla civilizace oppid. Dovoz surového, podle expertiz baltského jantaru dokládají zjištené dílny na sídlišti Poříčany 2 a na opevněních Stradonice 1 a Závist 2. Početnější výskyt jantarových šperků ve středních Čechách, v oblasti soutoku Vltavy a Lužnice a na Plzeňsku signalizuje oblasti, kudy mohla probíhat odnož Jantarové stezky od Baltu na jih. Čechy však zůstaly na rozdíl od západnějších a jižnějších oblastí pouze periferií obliby jantarového šperku.

Literatura:
Vladimír Salač: O obchodu v pravěku a době laténské především, Archeologické rozhledy LVIII–2006, str. 33–58
Jiří Waldhauser: Encyklopedie Keltů v Čechách