Na význam soli v době laténské můžeme usuzovat pouze nepřímo. Přesto se zdá, že sůl hrála důležitou roli, což dokládají četná a mnohdy rozsáhlá produkční centra zjevně nadregionálního významu:

solna stezka wnapř. Dürrnberg u Halleinu v Alpách (Stöllner 2002), Bad Nauheim v Hessensku (Kull Hrsg. 2003), oblast říčky Seille v Lotrinsku (Bertaux 1981; 1987), Droitwich v Anglii (Woodiwiss ed. 1992), ke kterým je nutné přičíst i rozsáhlé získávání soli z mořské vody na pobřeží Severního moře i na obou březích lamanšského průlivu (Prilaux 2000).
V Čechách lze patrně v pozdní době laténské očekávat populaci v řádu statisíců. Proto lze předpokládat, že roční import soli do Čech v pozdní době laténské se pohyboval v řádu desítek až stovek tun. Sůl se používala např. při konzervování potravin, výživě dobytka, zpracovávání kůží, metalurgii apod.