Výroba bronzoviny je závislá na složení slitiny. Nejčastější složení je 90% mědi a 10% cínu.

Častou přísadou bylo olovo, které zvyšovalo tvárnost slitiny (především v období mladší části LT B2). Podle složení slitiny se lišila teplota potřebná ve výhni k roztavení.
Předpokládá se, že jednoduchá výrobní zařízení, tj. malé pícky, výhně po sobě nezanechaly stopy, které můžeme dnes při výzkumech najít.
Metalurgická dílna byla nalezena v zahloubeném domě v Radovesicích, objekt 122/78, datovaný do období LT C. Bylo zde nalezeno tavící zařízení (vana), tyglíky s kapkami mědi, hliněné ústí měchu, ?kamené drtiče rudy?, hlušiny a strusky.