U zpracování bronzu se předpokládá, že finální zhotovení výrobku z bronzu se provádělo buď v samostatných bronzařských dílnách nebo v kovárnách, které mohly být společné pro zpracování železa a bronzu. Potřebné zařízení je výheň, která je pro oba materiály stejná. 

Potřebnými nástroji jdou hliněné tyglíky mnoha typů a tvarů (malé mělké misky, hluboké soudkovité, masivní vanovité). Tyglíky mohly sloužit i tavbě dalších materiálů - zlato, stříbro, email, sklo. Další nástroje jsou dyzny a dyznové cihly, formy, kovářské kleště a měchy.