Filigrán je technika výroby šperků z jemných drátků nebo výzdoba pomocí jemných drátků natavováním na podklad.