Pseudofiligrán je způsob výzdoby, kdy výzdoba, reliéf je proveden odlitím do formy. To bylo provedeno zpracováním detailní formy z vosku. Ta byla poté obalena hlínou, vypálena a potom odlit bronz. Původ nalezených výrobků budeme spíše hledat v Karpatské kotlině nebo ve Středomoří.

Nálezy:

056 mistrin spona w244 1w Mistřín - bronzová spona s pseudofiligránovou výzdobou