V nálezech se vyskytují i kolečka vyrobená z lebeční kosti. Tyto kolečka (rondely) jsou patrně získána při posmrtném otevření lebky. Kolečka mají tři otvory.

K čemu tyto kolečka sloužila se neví. Jedním z výkladů je, že otvory symbolizují keltskou božskou trojici - bohy Teutata, Taranise a Esuse.

Nálezy:

068 2 1
Křenovice u Kojetína, Medlovice, Mistřín