Hrací kostky sloužily ke hře a také k losování (podle zpráv antických autorů).

Nálezy: Staré Hradisko, Ohrozim, Němčice n. H., Drnholec, Stradonice
Hrací kostky byly vyráběny z kostí a měly tvar hranolu a body 3, 4, 5, 6 umístěné jen na čtyřech dlouhých stranách.

priloha 4 2w1priloha 4 3w1

 Stradonice (okr. Beroun): polotovary hracích kostek; dokončené hrací kostky