Kolkování keramiky je výzdoba keramiky pomozí razidla různými výzdobnými prvky.

Vyskytuje se v časném laténu LT A, např. tzv. braubašská keramika a zdobí se na vnitřním povrchu misek nebo na vnějším povrchu horní části lahvovitých nádob.
nálezy: Šlapanice
Mezi zajímavé nálezy patří zlomek lahve s kolkovanou a rytou výzdobou v podobě stylizovaného koníka, nález Koryčany
část lahve s motivem stylizovaného bájného ptáka, nález Polešovice
V období LT B2 a LT C1 se vyskytují např. na tuhových situlách na rozhraní hrdla a těla kolkované pásy s tvarem podobným písmenům C nebo ležatých S.
Nálezy razidel: Tvarožná - motiv kroužku, Polešovice dvojlístek

069 2 1w

Kolkovaná keramika, LT A, Šlapanice

069 3 1w

Kolkovaná keramika je na Moravě pod vlivem Karpatské kotliny, LT B

070_1_1w

Kolkovaná výzdoba keramiky v pozdním laténu je zcela jiného charakteru

062 2w

Koryčany - Kolkovaná keramika