Mezi výrobky pro koňský postroj patří:

udidlo s postranicí
kroužek udidla
ostatní: kroužek

udidlo

Uzda se zesílenou střední částí udidla členěnou dvěma vývalky, s postranicemi s rozšířenou střední částí se třemi otvory, s jedním koncem rovným, druhým zahnutým, oba konce zakončeny kroužky, šířka 114 mm, délka postranice 152 mm; hmotnost 253 g, nález Bězdědovice

udidlo

Uzda se zesílenou střední částí udidla, se slabě prohnutými postraniccmi se třemi otvory ve střední rozšířené části, konce zahnuty v očko. Rozlomena na dvě části, šířka 99 mm, délka postranice 274 mm; hmotnost 289 g, nález Bězdědovice

Bezdědovice: Součástí koňského postroje jsou zachovaná (menší a větší) dvě železná udidla (uzdy) s postranicemi. Vedle nejběžnějších kroužkových udidel, která převažují i v celé době laténské (např. v hrobech s vozy, dále i v hromadných nálezech železných předmětu a i z oppid) a jejichž vývoj lze sledovat již od doby halštatské (8. - 7. stol. př. n. I.) až do počátku doby římské, se objevují i méně užívané uzdy s bočnicemi tvaru omega, které jsou zastoupeny např. v pozdně laténském nálezovém inventáři z oppida Manching, Starého Hradiska. Dalším typem jsou pak uzdy „trácké“, které byly užívány a rozšířeny především na území dnešního Bulharska.

011 1w 

Postranice koňského postroje nalezené v Bořitově a Starém Hradisku mají původ v severním Černomoří.