Bězdědovice jsou známy nálezem depotu železných předmětů v roce 1997.

Obsah depotu tvořily výhradně nástroje, nářadí, stavební a jiné kování, součásti vozu a koňského postroje. V blízkosti se nachází současné sídliště, snad s kovářskou šperkařskou dílnou.

Tento hromadný nález obsahoval celkem 48 celých a 137 zlomků předmětů o celkové hmotnosti 7153,5 g. Skládal se z předmětů, které se daly rozdělit podle účelu do těchto skupin:
ohništní nářadí: lopatka (1),
nástroje ke zpracování kovů: kladivo (2), výhňová lopatka (1), pilník (1),
nástroje ke zpracování dřeva: sekera (2),
zemědělské nářadí: kopáč? (1), motyka (1), lopata (3), objímky kosy (3),
nářadí v domácnosti, součásti staveb a zařízení: klíč (1), pérová závlačka (1), hřeb (2), háček (1), pérové nůžky (2), nůž (5), skoba-svorka (3), tesařská skoba (33), pásek – kování nádoby? (40), S-háček (3), nýt (1),
části vozů: kování náboje kola (3)
koňský postroj: udidlo s postranicí (2), kroužek (3),
ostatní: kroužek (3), kruh (1), drátěný kroužek (1), řetěz (5), plech-kování (14).
Sortimentem předmětů, jejich počtem a hmotností se obsah bezdědovického depotu s jeho kovářskou a běžnou domácnostní výbavou velmi blíží modelu, kde by zhruba odpovídal výbavě jedné domácnosti, která zároveň vykonávala kovářskou činnost (domácnosti kováře?). Po odečtení bojovnické výbavy by modelovaná váha železných artefaktů pro domácnost a kovárnu činila 7,815 kg

Datování: LT C2-D1/D2

bezdedovice depot w

Literatura: Michálek, J.: Keltský poklad z Bezdědovic na Blatensku. Blatná – Strakonice, 1999

Bezdědovice - sídliště
Asi 700 metrů od místa nálezu železného depotu se nachází sídliště. Zatím bylo objeveno 8 zahloubených jam - objektů. Některé měly ohniště, některé byly s doklady výrobní činnosti. Byla zde nalezena i kovářská a šperkařská dílna (?), ve které bylo množství železné strusky a škváry.
obr. 2:2

 

Související články

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15