Lopatka - ohništní, krbová, výhňová - slouží k manipulaci s ohněm, ke shrabování a prohrabávání žhavého uhlí, popela a zbytků dřeva a patřila k základní výbavě každého domu, u každého ohniště. Byla používána také v dílnách, kde byl využíván oheň - kovárna, slévárna, atd.

Nálezy lopatek mají délku 29 až 35 cm, výjimečně 65 cm. Dlouhá rukojeť bývá čtyřhranná, někdy je zakončena cylindrickým nebo knoflíkovým ukončením, kroužkem, vykovaným listem, atd.

047 016 04w
Výhňová lopatka s listem lehce trapezovitého tvaru se čtyřhranou rukojetí,délka 342 mm, šířka listu 48 mm, hmotnost 160,5 g, nález Bezdědovice.
Zdroj: Michálek, J.: Keltský poklad z Bezdědovic na Blatensku, 1999 Muzeum Strakonice